Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

vaillance

October 27 2017

vaillance
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadailylife dailylife
vaillance
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
9555 f17b
Reposted fromwstawaj wstawaj viamauak mauak
vaillance
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamauak mauak
vaillance
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
vaillance

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
8025 345a 500
vaillance
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamauak mauak
vaillance
5566 9121
za dużo Ciorana.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamauak mauak
vaillance
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viamauak mauak
vaillance
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
Świat jest dobry, jeśli patrzysz na niego dobrymi oczami.
— Beata Pawlikowska
Reposted frommadeliine madeliine viafoodforsoul foodforsoul

October 20 2017

vaillance
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianvm nvm

October 08 2017

vaillance
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
vaillance
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
2548 bd9b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl