Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

vaillance
Reposted fromnoticeable noticeable
vaillance
vaillance
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca via2708 2708
vaillance
vaillance
2876 0e08 500
Reposted frompseikow pseikow viablueberryeyes blueberryeyes
vaillance
4578 5447
Reposted fromiamstrong iamstrong viablueberryeyes blueberryeyes
vaillance
vaillance
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablueberryeyes blueberryeyes
vaillance
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708

The new tool works!

July 29 2017

vaillance
Reposted frombluuu bluuu viamauak mauak
vaillance
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife
vaillance
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamauak mauak
vaillance
5457 c629
Reposted fromcalifornia-love california-love viamauak mauak
vaillance
9857 d7b0 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadailylife dailylife
vaillance
vaillance
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl