Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

vaillance
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viaNoCinderella NoCinderella

July 09 2015

vaillance
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBe-Loved Be-Loved
vaillance
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viamaddreamer maddreamer
vaillance
0895 f113
vaillance
9455 853c 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viamodalna modalna
vaillance
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viamadadream madadream
vaillance
7935 2a4c
vaillance
vaillance
 Deszcz pada ponieważ chmury nie wytrzymują nadmiaru wody. Łzy lecą z oczu ponieważ serce nie jest w stanie dłużej znieść ukrywanego bólu.
— Internetowe perełki
vaillance
6525 dc5e
Reposted frombjureczko bjureczko viamagolek22 magolek22
vaillance
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viamadeliine madeliine
vaillance
4028 c5e4 500
Reposted fromsomethingmore somethingmore viastonerr stonerr
vaillance
5897 d45f
Reposted fromadejsza adejsza viamathilda mathilda
vaillance
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr, Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce
Reposted frommarysia marysia viastonerr stonerr
vaillance
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
vaillance
5971 121e 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea
vaillance
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
vaillance
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
vaillance
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin

July 07 2015

vaillance
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl