Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

vaillance
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife
vaillance
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viamauak mauak
vaillance
5457 c629
Reposted fromcalifornia-love california-love viamauak mauak
vaillance
9857 d7b0 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadailylife dailylife
vaillance
vaillance
Nie mów, że nie umiesz, skoro nawet nie spróbowałaś. Przecież ażeby powiedzieć, że się czegoś nie umie, trzeba przynajmniej kilka razy spróbować. Nie wyjdzie za pierwszym razem, to trzeba próbować następny i następny. Jeżeli nie będziesz próbować w życiu nowych rzeczy, mówiąc od razu, że nie umiesz, to będzie Ci nudno. Chcesz, żeby tak było?
— Anna Ficner-Ogonowska "Alibi na szczęście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
vaillance
8452 5202 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamauak mauak
vaillance
Reposted frombluuu bluuu viamauak mauak
vaillance
0395 189a 500
Reposted fromdjLangley djLangley viamauak mauak
vaillance
Reposted fromyubaba yubaba viamauak mauak
vaillance
Reposted fromshakeme shakeme viamauak mauak
vaillance
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viafoodforsoul foodforsoul

July 28 2017

vaillance
vaillance
vaillance
vaillance
4052 0f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
vaillance
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl